Disclaimer

Disclaimer

1.1 Algemeen

Je kan deze site en de informatie gebruiken indien je de hieronder vermelde voorwaarden respecteert. Optiek Keppens heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

1.2 Rechten van Intellectuele Eigendom

Je erkent uitdrukkelijk dat de informatie en gegevens op deze site eigendom zijn en blijven van Optiek Keppens.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de site zijn beschermd door het auteursrecht. 
Indien je een deel de volledige inhoud wenst te reproduceren of publiek te maken dient je hiervoor de schriftelijke toestemming van optiek Keppens te krijgen tenzij dit niet vereist is binnen de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht. Bijvoorbeeld heb je het recht om informatie te downloaden van deze site en te reproduceren voor privaat gebruik.

Sommige namen, tekens of logo's op deze site zijn handelsmerken. Je kan ze vrij gebruiken alsook de persoonlijke bijdragen. Het is echter verboden om creaties die beschermd worden door de intellectuele eigendomsrechten te publiceren, tenzij je expliciet hiervoor toestemming krijgt van de eigenaar.
 

1.3 Maken van een hyperlink naar een site Optiek Keppens

Je kan een koppeling maken op je eigen website naar de introductiepagina van de site van Optiek Keppens. Het URL-adres van deze site moet echter duidelijk zichtbaar zijn.
Andere Hypertekstlinks kunnen worden gemaakt alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Optiek Keppens.
 

1.4 Links naar websites beheerd door derden

De website van Optiek Keppens bevat links naar websites beheerd door derden. Deze links worden aangeboden ter informatie aan de gebruiker. Optiek Keppens controleert niet deze websites en de informatie die zij bevatten en kan aldus niet worden verantwoordelijk gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites.
Een link betekent niet noodzakelijk dat Optiek Keppens samenwerkt met de exploitanten van deze sites of de informatie op deze sites heeft goedgekeurd.
 

1.5 Verantwoordelijkheid van Optiek Keppens

Optiek Keppens streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Echter, als de website fouten of onvolledige informatie zou bevatten kan Optiek Keppens niet aansprakelijk worden gesteld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van diensten aangevraagd via de site geven je geen recht op schadevergoeding.

1.6 Prijzen vermeld op deze site

De verstrekte informatie kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door Optiek Keppens. Eventuele prijsvermeldingen zijn indicatief en kunnen in geen enkele manier worden beschouwd als definitief.