Privacy

Privacy verklaring

2.1. Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld door Optiek Keppens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen in dienst van Optiek Keppens die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven. De door jou verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor interne doeleinden: bijv. verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, klantenbeheer…
In het geval van gebruik van je gegevens voor direct marketing doeleinden kan je zich hiertegen verzetten. Je beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonlijke gegevens.

Optiek Keppens streeft ernaar om de persoonlijke gegevens niet te verstrekken aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval politie of juridische autoriteiten dit uitdrukkelijk zouden verzoeken. In andere gevallen is het mogelijk dat je gegevens worden doorgegeven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Keppens samenwerkt mits dit expliciet te vermelden en expliciet je toestemming hiervoor wordt gevraagd.

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

In het geval van wedstrijden, games of acties gebruikt Optiek Keppens de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.
Met betrekking tot  de registratie voor sommige diensten (nieuwsbrieven, specifieke informatie enz..) gebruikt Optiek Keppens de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen om je een optimale service te verlenen. De gegevens kunnen  worden gebruikt om je informatie te sturen over nieuwe producten & diensten en events. Als je niet langer deze informatie wenst te ontvangen, kan je dit melden via e-mail of gewone mail. De e-mails van Optiek Keppens bevatten een link om je registratie gemakkelijk te kunnen annuleren.

2.3 Toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens

Door het verstrekken van je persoonsgegevens geef je Optiek Keppens expliciet de toestemming om je gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien Optiek Keppens je persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of je gegevens door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Keppens werkt, zal vooraf je uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Je kan je hiertegen verzetten.

2.4 Recht van toegang, aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren. Daarnaast kunt u op elk moment verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het bestand. Het volstaat om dit aan Optiek Keppens te melden.

2.5 Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van 'cookies': dit zijn tekstbestanden (delen informatie) die door de server van de website in de browser van je computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, enkel om een machine te identificeren.  Deze informatie dient om je als gebruiker van de website te identificeren zodat je niet telkens je naam en wachtwoord moet invoeren bij elk bezoek. Je kunt je browser instellen om je te waarschuwen of om te beletten dat een cookie wordt gemaakt.