MiYOSMART: Het slimme brillenglas voor behandeling van toenemende myopie bij kinderen

Wat zou u ervan vinden, mocht u de ontwikkeling van de myopie van uw kind kunnen vertragen?


Dat is de belofte van het nieuwe MiYOSMART-glas.

Deze revolutionaire lens corrigeert niet alleen myopie, maar vertraagt ook de progressie ervan. De resultaten van de klinische studies die ermee zijn uitgevoerd, zijn uitstekend!

MiYOSMART is een innovatief brillenglas met D.I.M.S-technologie (Defocus Incorporated Multiple Segments), ontwikkeld door HOYA en de Polytechnische Universiteit van Hong Kong.
Tijdens wetenschappelijk onderzoek bleek dat myopie progressie afgeremd kan worden door tegelijkertijd scherp zicht én perifere constante myopie defocus te creëren.
Bij de deelnemers die het 2-jarige onderzoek voltooiden, waarin zij MiYOSMART brillenglazen met D.I.M.S-technologie droegen, nam de progressie van myopie af met gemiddeld 60%* t.o.v. de controlegroep met enkelvoudige brillenglazen.

Voor meer informatie, kom gerust langs in de winkel.*Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. British Journal of Ophthalmology.
Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.


 

Een kindvriendelijke, gemakkelijk aan te passen en niet-invasieve oplossing voor myopiecontrole.

MiyoSmart with DIMS Technology by HOYA